İletişim

Diller

AYLİN GEZGÜÇ

Aylin Gezgüç son dönemde ILO ile Mültecilerin Özel Sektör aracılığı ile entegrasyonu konusunda bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışmanın öncesinde McKinsey Danışmanlık Şirketi ve TUSİAD ile birlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda bir araştırma ve farkındalık çalışması yürütmüştür. Türkiye’nin en büyük ve etkin 150 şirketi ile yürütülen bu araştırma sonucunda ülkemizde kadının çalışma hayatında en büyük şirketler nezdindeki konumu tespit edilmiş, rapor geniş katılımlı bir lanmsman ile duyurulmuştur. McKinsey ile ayrıca tanınmış bir Holding’in kadın çalışanların her seviyede yönetime etkin katılımı konusunda bir proje de yürütmüş, sonrasında iletişim faaliyetlerine destek vermiştir. S360 Danışmanlık Şİrketi ile bir başka Holding’e KSS projesi hazırlamış, yönetime sunumu gerçekleştirilen proje hayata geçirilme aşamasına gelmiştir. Atölye İstanbul ve ERG işbirliğinde yürütülen Öğretmen EKosistem Projesi’ne de katkı sağlamıştır.

Koç Holding’te Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi başlığı altında eğitimden sağlığa, çevreden toplumsal cinsiyet eşitliğine başlıkları altında kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilirlik yönetimi projeleri (Ülkem için, Meslek Lisesi Memleket Meselesi) tasarlamış ve yönetmiştir.

TEMA’da Yönetim Kurulu üyesi olarak 2 yıl hizmet vermiştir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Yerel Ağı’nın kurulmasına önderlik etmiş ve yönetim kurulunda 8 yıl çalışmıştır.

Aylin Gezgüç, 14 sene TC. Hazine Müsteşarlığı’nda uluslararası ekonomik ilişkiler alanında uzman yardımcılığından daire başkanlığına kadar farklı roller üstlenmiştir. IMF ile ilişkiler, kalkınma bankaları nezdinde T.C’nin temsili, belediye altyapı projeleri, savunma projeleri, yap-işlet-devret projeleri gibi alanlarda çalışmıştır. A.Ü. SBF İşletme mezunudur, Haas School of Business Berkeley’de MBA yapmıştır.

Türkçe