İletişim

Diller

AZİZ MURAT HATİPAĞAOĞLU

Hatipağaoğlu, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1994 yılında mezun olduktan sonra, 2005 yılında University of Illinois at Urbana – Champaign’de Ekonomi yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2014 yılında ise Gazi Üniversitesi’nden Ekonomi doktorasını almıştır.

Hatipağaoğlu iş hayatına 1994 yılında Adalet Bakanlığında İdari Yargı Adayı olarak başlamış, sonrasında 1996 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı’na geçerek 2010 yılına kadar sırasıyla, Dış Ticaret Uzman Yrd., Dış Ticaret Uzmanı, İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı görevlerini yürütmüştür. Görevi esnasında ihracat mevzuatının ve ihracat destek sistemlerinin hazırlanması ve uygulanmasında aktif rol oynamıştır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndaki görevinden ayrıldıktan sonra özel sektör firmalarına yönelik olarak yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Hatipağaoğlu, 2012 yılında TOBB ETU’de Küresel Girişim ve Dış Ticaret başlıklı dersi Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde vermiş, sonrasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde uluslararası ticaret, uluslararası pazarlama, uluslararası ilişkiler, işletme finansı ve yönetim gibi konularda öğretim üyeliğine devam etmiştir.

2014 yılında Kıdemli Gelişim Danışmanı olarak Sabancı Üniversitesi EDU’da Business Beyond Borders projelerinde ve faaliyetlerin yurt dışına açılımı konularında çalışmış olan Hatipağaoğlu, 2014-2015 döneminde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent unvanıyla öğretim üyesi olarak görev almıştır. Halen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ekonomi bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmakta olan Hatipağaoğlu aynı zamanda Turquality, stratejik planlama, ihracat destekleri, kurumsallaşma, kurumsal yönetim, uluslararası ticaret, uluslararası ekonomi, ticaret ve büyüme analizi, pazar payı analizi, kalkınma ekonomisi vb. konularda danışmanlık yapmaktadır.

 

 

 

Türkçe