İletişim

Diller

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

 

   14 - 15 -16 Aralık 2017       09.30 - 16.30      Point Hotel Barbaros

 

 

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

 

Her şirketin yönetim süreci içerisinde alınan kararların hepsi finansal sonuçlara da yansır. Finansal uygulamalar ile direk olarak bağlantısı olmayan yöneticilerin de aldıkları kararların, yaptıkları uygulamaların mutaka finansal sonuçları vardır. Bu bağlamda, her yöneticinin aldığı kararın şirketin mali tablolarını nasıl etkileyeceğini önceden bilmesi çok önemlidir. Bu nedenle yönetim kademesi içinde yer alan herkesin finans ile ilgili temel bilgi sahibi olması çok gereklidir.

Bu eğitimde katılımcıların finansal işlemlerin yansıtıldığı tabloları nasıl yorumlayacağı, analizi ve uygulamaları ele alınacak; direk finans yönetimi ile ilgili olmasa da her yöneticinin finansal okur yazarlığının geliştirilmesi ve şirketin sonuçlarına yansıyacak kendi alan kararları içindeki hareketlerinin mali tablolar içindeki yerinin bütünsel olarak gözlemlenebilmesi amaçlanmaktadır.   Gerçek hayattan örneklerle aktarılan teorik bilgiler vaka çalışmaları ile aktarılacak olan bilgiler ışığında her yöneticinin finansal yetkinliklerini geliştirmesi hedeflenmektedir.

 

 

Eğitimin İçeriği : 

 • Muhasebe ile ilgili genel bilgiler ve mali tablolar
  1. Muhasebenin işlevi ve yapısı
  2. Dönemsellik ilkesi ve Tahakkuk kavram
  3. Gelir ve giderlerin tanınması (income & expense recognition)
  4. Ertelenmiş gelir
  5. Tahakkuk etmiş gelir ve giderler
  6. Peşin ödenmiş gider
  • İhtiyatlılık ilkesi ve karşılık kavramı
  1. Faaliyet harcamaları ve yatırım harcamaları (Opex vs Capex)
  2. Karşılık ayrılması ve önemi
 • Mali Tabloların tanımları, amaçları ve işlevleri
  1. Bilanço, teknik yapısı, İşletme Sermayesi
  2. Gelir Tablosu, Sabit ve Değişken Maliyet/Giderler
 1. Nakit Akım Tablosu
 • Finansal Analiz  (Özet)
  1. Matematiksel olmayan modeller
  2. SWOT Analizi
  3. Matematiksel modeller
  4. Oran Analizi (Özet)
  • Likidite analizi
  • Finansal Yapı oranları
  • Aktivite oranları
  • Karlılık oranları
 • Temel Performans Göstergeleri (KPI’s)
  1. EBITDA, ROI, ROE vs.

 

 

Hedef Kitle : Yönetim sürecine katkıda bulunan ve karar zincirinde bulunan herkes.

Eğitim Fiyatı : 1.850 TL+KDV

EDU Eğitim Ortağı: Faik BAŞAR

 

 

 

İletişim için:

nazlig-edu@sabanciuniv.edu 

0216 483 96 88

0530 885 72 22 

Türkçe