İletişim

Diller

6 SİGMA YEŞİL KUŞAK İLE YÖNETİM

 

 

   Toplam 5 Gün      

   09.00 - 17.00      Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İstanbul

  

Sürekli iyileştirme bakış açısında sahip olmak, performans gereksinimlerini anlamak, temel istatistikî analizlerle iş problemlerini çözmek 6 Sigma Yeşil Kuşak ile Yönetim araç setini kullanarak mümkün. 6 Sigma Yeşil Kuşak ile Yönetim, işin bir parçası olarak  “uygulayıcı” rolünü üstlenecek, organizasyonda düzenli şekilde Yeşil Kuşak iyileştirme projelerini uygulamak için gerekli becerileri kazanacaksınız. Bu eğitim ile beraber yürüyecek bir projede, eğitim süresince, uzman danışman tarafından koçluk alabileceksiniz. Programda konu anlatım örneklerle, simülasyon uygulamaları ve iş sırasında yaparak öğrenme ile desteklenecektir. Programda Minitab 17 istatistik programından faydalanılacaktır. 

 

İÇERİK

DMAIC - Tanımlama

 

DMAIC - Analiz

Yalın 6 Sigmaya Giriş

 

Analiz Fazına Giriş

Tanımlama Fazına Giriş & Proje Bildirisi

 

Sürecin Katmanlarına Ayrılması ve Analiz Edilmesi

Sürecin Dokümante Edilmesi

 

Kök Nedenin Belirlenmesi

Katma Değer ve Hızlı Kazanımlar

 

Güven Aralıkları

Müşteri İhtiyaçlarının Tanımlanması

 

Hipotez Testi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

 

Varyasyon Analizi

Etkin Ekip Gelişim Aşamaları

 

Yalın 6 Sigma Bankası Örnek Vaka Çalışması

Değişim Yönetim

 

Faz Kapanışı Gözden Geçirme & Faz Kapanışı

Paydaş Yönetimi

 

DMAIC - İyileştirme

Faz Kapanışı Gözden Geçirme

 

İyileştirme Fazına Giriş

Minitab

 

Fikir Üretme Teknikleri

DMAIC - Ölçüm

 

Çözüm Önerilerinin Düzenlenmesi

Ölçüm Fazına Giriş

 

Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi

Nelerin Ölçüleceğinin Belirlenmesi

 

DMAIC – Kontrol

Ölçme Yöntemi

 

Kontrol Fazına Giriş

Temel İstatistik

 

Pilot Uygulaması

Kontrol Grafikleri

 

Çözümün Planlanması ve Uygulanması

Süreç Yeterliliği

 

FMEA

Mancınık Simülasyonu

 

Süreç Kontrol Sistemi & Proje Kapanışı

Faz Kapanışı Gözden Geçirme & Faz Kapanışı

   

 

EDU Eğitim Ortağı:

Veysi Sami Ünser

Özgür Alagöz 

 

Kimler katılabilir?

Bu eğitim, farklı üretim, servis/ hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin iş liderleri, yöneticileri, danışmanları, fonksiyonel veya teknik uzmanları, proje yöneticileri ve proje ekip üyelerinin katılımına uygundur.,

 

Eğitim Süresi: 5  Tam Gün 

 

Program Ücreti: Katılımcı başına 5.500 TL+ %18 KDV'dir.

* Program ücretine her türlü eğitim materyali ve katılım sertifikası dâhildir. 

* Ödemeyi havale ile ve Akbank Axess/ Yapı Kredi kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödeme imkânı vardır.  

* Sabancı Üniversitesi EDU, programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  

Sertifikasyon Koşulları

Katılım Belgesi: Eğitime %100 katılım sağlayan fakat sınavlarda başarılı olmayan katılımcılara sadece katılım belgesi verilir.

Başarı Belgesi: Eğitime %100 katılım sağlayan ve sınavlarda geçer not alan katılımcılara “Başarı Belgesi” verilir.

Akredite Yeşil Kuşak Sertifikası: Eğitimin tamamına katılan, sınavlardan başarılı sonuç alan, 1 adet 6 Sigma Yeşil Kuşak projesi tamamlayan ve kapanış sunumunda geçer not alanlara “Akredite Yeşil Kuşak Sertifikası” verilir.

Sabancı Üniversitesi, EDU & Borusan Akademi 6 Sigma Yeşil Kuşak akreditasyonu: Katılımcı isterse ilk kayıtta veya eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi, EDU & Borusan Akademi 6 Sigma Yeşil Kuşak akreditasyonu alabilir. Akreditasyon ayrı ücretlendirmeye tabidir. İlk kayıt esnasında uygulayabileceği bir proje ile gelen ve projesinin uygunluğu danışmanlar tarafından onaylanmış kişiler için akreditasyon bedeli kişi başı 1.500 TL+ %18 KDV’dir.

Eğitim tamamlandıktan sonra yapılacak akreditasyon başvuruları kişi başı 2.500 TL+ %18 KDV olarak fiyatlanır.

Katılımcı eğitime geleceği proje konusunu öncden dolduracağı “Proje Konusu Açıklama Formu” ile EDU’ya bildirir. EDU proje belirleme kriterlerini dikkate alarak proje konusunu onaylar. Eğer proje konusu uygun değil ise katılımcıya bildirir ve yeni bir proje konusu seçmesini ister.

Eğitime proje konusu ile gelen katılımcı 4 ay içerisinde projesini tamamlamakla yükümlüdür. Bu süre zarfında katılımcı eğitim danışmanlarından 3 adet proje koçluğu alır. Proje koçlukları için ideal dönem Ölçüm fazı, Analiz fazı ve İyileştirme fazlarıdır. Koçluk süresi 1 saattir. Online, Telefon veya katılımcı lokasyonuna durumuna göre yüz yüze yapılabilir. Her bir koçluk görüşmesi öncesinde katılımcı, projenin mevcut durumunu açıklayan, “Proje Durum Raporu”nu eğitim danışmanı ile paylaşır. EDU koçluk öncesi bu rapor üzerinden ön değerlendirme yaptıktan sonra koçluk görüşmesi gerçekleşir.

Proje konusu belirlenen katılımcı projesine 30 gün içinde başlamakla yükümlüdür. 30 gün içerisinde başlanmamış projeye koçluk verilmez ve akreditasyon süreci başlatılmaz. Bu durumda Akreditasyon ücreti iade edilmez. 

Proje kapanışında gerçekleştirilecek akreditasyon sunumu katılımcının tercihine göre iki şekilde yapılır. 

1. Katılımcı şirketinde gerçekleştireceği proje kapanış sunumuna eğitim danışmanını davet edebilir. Bu sunum kapsamında eğitim danışmanı akreditasyon değerlendirmesini yapar. Akreditasyona engel bir husus olması durumunda katılımcıya düzeltmesi için süre tanınır ve süre sonunda tekrar sunum yapması istenir. Eğer bu opsiyon gerçekleştirilemiyorsa (katılımcı talep etmiyor veya eğitim danışmanının programına uymaması nedeniyle) ikinci opsiyon uygulanır.

2. Katılımcı projesini tamamladığına dair bilgiyi EDU’ya bildirir ve EDU ile de temasa geçerek bir sunum günü ve yeri tespit eder. Sunum sonrası yapılacak değerlendirme neticesinde katılımcı akredite edilir. Akreditasyona engel bir husus olması durumunda katılımcıya düzeltmesi için süre tanınır ve süre sonunda tekrar sunum yapması istenir. 

  

İletişim için:

nazlig-edu@sabanciuniv.edu 

0216 483 94 90

0530 885 72 22 

Türkçe