İletişim

Diller

YENİ NESİL VERİ YÖNETİMİ

  14 Aralık 2017     09.00 - 17.00       Point Hotel Barbaros

 

YENİ NESİL VERİ YÖNETİMİ


İçinde bulunduğumuz dijital çağda veriyi elde etmek ve yönetmek gün geçtikçe önem kazanmaktadır.  Veri yönetimi ile “bugün” analiz edilebilirken “gelecek” öngörülebilir. Böylece hızla gelişen pazarda etkin rol sahibi olmak ve rekabette avantaj sağlamak mümkün olabilir. Sürdürülebilir bir başarı için kurumların ihtiyacı olan; verilerin bilgiye dönüştürülebilmesidir. 

Dijitalleşme, veri yönetiminin önemi ve metotlarına dair esaslar etrafında şekillendirilmiş olan Yeni Nesil Veri Yönetimi Program’ı ile dijital dönüşüm ve veri yönetimi hakkında farkındalık sağlanması, yeni nesil veri analitiği kavramlarının, iş tanımlarının ve araçlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 

EDU Eğitim Ortakları :  

Betül GÜZEL

 

 

 

İletişim için:

nazlig-edu@sabanciuniv.edu 

0216 483 96 88

0530 885 72 22

 

 

 

 

İÇERİK: 

  • Dijitalleşme sürecinin getirdiği niteliksel gelişmeler
  • Veri yönetimi konusunda yeni metodolojik yaklaşımlar
  • Dijital trendler ve ortaya çıkardığı yeni veri kaynakları
  • Kurumlarda büyük veri yönetimi için gerekli yetkinlikler
  • Büyük veri ekosistemi ve bu ekosistemde verinin anlamlandırılabilmesi için kullanılan yöntemler ve analiz araçları
  • Kurum içerisinde veriyi stratejik olarak konumlandırmanın ve etkili kullanabilmenin adımları
  • İş hayatından örnekler

 

Süre: 1 Gün

 

Kimler Katılabilir?

Veri yönetimi trendlerine ilgi duyan ve güncel trendleri öğrenmek isteyenler, veri yöneticileri, analiz konusunda çalışan uzman ve yöneticiler, satış, E-ticaret, pazarlama, dijital dönüşüm, IT, operasyonel mükemmeliyet, proje ve program yönetici ve çalışanları, veri yönetimi konusunda çalışan analist, danışman, uzman ve yöneticiler.

 

Türkçe