İletişim

Diller

YÖNETİCİNİN SAHNE SANATI

 

Ebru Yaşar SEÇEN          Berna TALU          Mehmet AKAL

Sahne Sizin!


İster iş yaşamında ister sosyal yaşamda olsun, bu gün artık başarının yolu doğru ve güçlü iletişimden geçiyor. Her nerede ne şekilde olursa olsun, aktarmak istediklerinizi doğru ve etkili biçimde iletebilmeniz için ise etkili sunum becerilerinin gelişmiş olması çok değerli.

 

İKNA ET!          YÖNET!          KAZAN!


İyi bir sahne insanı olmanın yolu %10 yetenek, %90 çok çalışmak ve etkili teknikleri bilmekten geçer.

Yöneticinin Sahne Sanatı, başta üst-yönetim olmak üzere katılımcıların işyerindeki çalışanları, grupları etkileme ve ikna etme yeteneklerini geliştirmek ve bu gelişen yeteneklerini kendi kişilikleri ile örtüştürerek iletişim becerilerini daha da ileriye taşıyabilmek için tasarlanmıştır. 

Program sonunda katılımcıların özellikle aşağıdaki konularda gelişmesini hedeflemektedir:

 • Özgüvenli ve başarılı sunumlar gerçekleştirebilme
 • Etkileme yeteneği hakkında yeni fikir ve yaklaşımları, etkilemenin güç ve direnç gibi alt dinamiklerini anlama, kullanma
 • Değişik senaryolara göre farklı etkileme taktikleri uygulama
 • Seyirci çeşidine ve karar stillerine göre terzilenmiş ikna mesajını etkili bir şekilde verebilme yeteneğini oluşturma; bunu yaparken güvenilirlik yaratma ve inandırıcılık. 

 

Kimler Katılmalı?

Beş yıl ve üzeri iş deneyimine sahip yönetici ve yönetici adayları.

 

İçerik:

1.MODÜL

1. Gün: Etkileme Sanatı,  Ebru Yaşar Seçen

Karşılıklı iletişimde kullandığımız dilimizi, mükemmele ulaştırarak, kişisel ve iş hayatımızdaki başarı çıtamızı yükseltmek mümkündür. Söyleyiş yanlışlıkları, konuşma bozuklukları, nefes kullanımındaki yanlışlar, topluluk önünde konuşurken heyecanlanma dolayısıyla takılmalar ve kendini ifade edememe gibi problemleri aşmak önemlidir. Bu eğitimde diyaframın doğru kullanımı, kelime ve cümlelerdeki vurgu, tonlama, durak, ezgi gibi detayların öğrenilmesi, beden dilinin ve ses tonunun doğru kullanılması ve pratik uygulamalarla pekiştirilerek hayata geçirilmesi sağlanır.

 • Özgüven ve özgüvenli davranış modelleri
 • Hitabet sanatı
 • Diksiyon ve önemi
 • Bir dil, bir beden
 • Bilinçli ve bilinçsiz beden
 • Kişisel imajı güçlendirmek, olumlu imaj

 

2.Gün: Fikrini Nasıl Satarsın?, Mehmet Akal

Sunumlar mesleki hayatın her alanında önemli bir yere sahiptir. Yapılan sunumların etkileyici olması için; fikirlerin karşı tarafa anlaşılır bir biçimde ve doğru mesajlarla ulaşması gerekir. Başarılı bir sunum için uygulanması gereken teknikleri öğrenmenin yanı sıra daha güncel ve modern sunumlar yaratılabilir. 

 • Açılış ve hedefler
 • Etkili sunumlar için kritik beceriler: Kurgu, tasarım ve sahne becerileri
 • Power Point zincirlerini kırmak
 • Kurgu
  • Sunumun amacının belirlenmesi 
  • Sunumların yapı alternatifleri ve örnekler
  • Uygulama: Sunumunuzu yapılandırmak
  • Uygulama: Karmaşığı yalınlaştırma
  • Etkili açılış örnekleri
  • Uygulama: Kurgunuza son halini verin
  • Güçlü kapanış ve eyleme çağrı
 • Tasarım (Laptop/PowerPoint veya iPad/Keynote üzerinde uygulamalı) 
 • Sunum teknolojileri
  • Power Point alternatifleri
  • Sunumunuzu zenginleştirecek ve katılımı arttıracak app’ler
 • Kapanış ve değerlendirme

 

2. MODÜL

1. Gün: İçindeki Gücü Keşfet!, Berna Talu

Hayatın baş döndürücü bir hızla değiştiği, farklı bir hâl aldığı ve de bir o kadar da hızlı aynılaştığı dünyada, her alanda- kendimizi, kurumumuzu, ilişkilerimizi, vb..- yeniden yaratmaya artan bir şekilde ihtiyaç duyuyoruz. Böyle bir dünyada da tercih edilmek yaratıcı davranış ile mümkün oluyor.

Bu programda yaratıcılık alanında eğlenceli bir keşfe çıkacak, yaratıcı düşünceyi hayatınıza daha fazla taşıyabilmek için neler yapabileceğiniz konusunda düşünecek ve kendinizi yaratıcı drama/ doğaçlama egzersizleri ve oyunlar içinde bulup, yaratıcılığınızı sorgulayacaksınız. 

 • Neden “Yaratıcı Drama” aracı ile kendimizi daha fazla keşfetme yolculuğuna çıktık?
 • Yaratıcı Drama ile tanışma :)
 • Neden daha fazla yaratıcı olmaya ihtiyaç duyuyoruz?
 • Yaratıcılık geliştirilebilir! -Hazır mısınız?
 • Yaratıcılık nedir? Doğaçlama: Yaratıcılığın literatürde olmayan tanımlarını bulma: Katılımcılar hem yaratıcılığın ne olduğunu, yaratıcı insanın özelliklerini kendileri ortaya çıkarırlar, hem de hazırlıksız olarak, yaratıcı bir biçimde kendini ifade etme becerileri üzerinde düşünürler. 
 • Yaratıcılıkla ilgili zihinsel kilitlerimiz: Egzersiz: Kağıdı uçuruyoruz: Katılımcılar algılama, soru sorma, alternatifleri görme, basit düşünme, risk alma becerilerini sorgularlar. 
 • Siz yaratıcı mısınız? Doğaçlama: İçinizdeki yaratıcı masal kahraman: Katılımcıların yaratıcılıkları hakkında güçlü ve gelişmesi önemli yanları üzerine düşünürler, yaratıcılık alanında kendi farkındalıklarını yaşarlar.
 • Farklı düşünüyor musunuz? Doğaçlama: İnsan makinesi oyunu: Katılımcılar hem farklı düşünme becerilerini sorgular hem de yaratıcılık sürecindeki iç motivasyonlarını açığa çıkarırlar.
 • Yaratıcılığın bileşenleri
  • Akıcılık: Doğaçlama: Sizin eğlenceli yaratıcı hikâyeniz: Farklı bakış açısı oluşturma, değişen duruma ayak uydurma, farklı olanı kabul etme, herkesten kabul görecek güvenli limanların dışına çıkma becerilerini sorgularlar.
  • Esneklik: Durum doğaçlaması: Farklı açılardan görme, mevcut olana yeni bir şey daha ekleyerek durumu farklılaştırma becerilerini sorgularlar.
  • Orijinallik: Doğaçlama: Saçma dans: Katılımcılar kendi özgünlüklerini özgüvenli bir şekilde sergilerler.
  • İlişkilendirme: Doğaçlama: Sihirli kelimeler: Katılımcılar tanınanı, tanınmadık yapma becerilerini sorgularlar.

 

2. Gün: İş Hayatında Hikayeleştirme, Ebru Yaşar Seçen

İnsan beyni iletişimlerde akıcılık ister, çünkü insanda bulunan “Arkaik”” yani atalarımızdan yadigâr ilkel beyin, hızlı ve sonuç getirecek şekilde hareket eder. Bu nedenle, gerek iş hayatında gerek sosyal yaşantıda her neyi sunuyorsak “Hikâye” nin büyüsü kanatları altına girmemiz en doğrusu olacaktır. Hikâyeler, bilinçaltımız üzerinde herhangi bir akla uygun durumdan çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Zira insanlar, yaşanmışlığı olan hikâyeleri dinleyerek, bu hikâyede bulunan kahramanların yerine kendilerini koyarlar ve kendileri için yeni bir hikâye tasarlarlar.

Sonuç olarak; sunulan konu her ne olursa olsun, dinleyiciler tarafından unutulması güç olacak ve etkisi uzun bir zamana yayılacaktır. Unutulmamalıdır ki; gerçek liderlerin başarıları, hikâyelerinin başkalarını hareke geçirme gücüyle doğar...

Hikâyeye başlarken…

Sesini tanıyor musun?

-İç ses ve Dış ses 

Bedenin hikayeni ne kadar destekliyor?

Ne söylediğinle değil, nasıl anlattığınla varsın

-Sahne bilgisi

Hayallerim, Hikâyem ve Ben

-Hayalleri serbest bırakabilme

Bilgim kadar Varım, Yaşanmışlığım kadar Gerçeğim

-Hikâyelerde yaşanmışlık vurgusu

Algı Yaratma – Anlamayan insan yoktur, anlatamayan insan vardır

-Algı ile kısa çalışmalar

Sadelikle bezeli samimiyet

-Konuşmada, anlatımlarda samimiyet ve rahatlık

Hikâyeye başlamadan önce psikolojik ve bedensel rahatlama

-Konuşma öncesi rahatlama egzersizleri

Hikâyeyi tanıma

Hikâyenin büyüsü

Dikkat çekici hikâyeyi bulma

Konu Temeli – Konu Kirişleri – Konu Çatısı

Hikâyeyi oluşturma

Hikâye eşittir Marka

Ve… Sahne Senin!

 

EDU Eğitim Ortakları:

 

                                        

Ebru Yaşar SEÇEN                                                         Berna TALU                                                        Mehmet AKAL

Türkçe