EDU HAKKINDA

"Birlikte yaratmak ve geliştirmek" felsefesinden yola çıkarak bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen Sabancı Üniversitesi, yönetici eğitiminde pratik ve teorik bilginin, dünyadaki en son gelişmeleri gözeterek, yerel değerlerle birleştirilip uygulanması konusundaki açığı kapatmak üzere 2002 Temmuz ayında Yönetici Geliştirme Birimi EDU’yu faaliyete geçirdi.

"Birlikte yaratmak
ve geliştirmek"

Gelişimi bir süreç olarak algılayan eğitim anlayışı ile EDU, kurumların farklı yönetsel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarladığı programlarını da aynı anlayış içinde esnek ve modüler bir yapıda sunmaktadır.

EDU, programlarını ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan akademisyenler, yöneticiler, danışmanlar, uzmanlar, yönetici geliştirme kuruluşları ve üniversitelerden oluşan iş birlikleri içinde tasarlamakta, aktarılan birikimin Türkiye'deki yönetim ve iş dünyasına uyarlanması esas almaktadır.

EDU yönetsel gelişime ve iş sonuçlarına doğrudan katkı sağlayacak olan “Strateji”, “Liderlik”, “Yenilik”, Değişim”, “Satış”, “Pazarlama” gibi yönetim konularına odaklanarak yöneticilerin kendilerine olduğu kadar kurumlarına artı değer yaratacak bilgi ve donanımı edinecekleri programlar tasarlamaktadır.

Yönetici Geliştirme, Satış ve Perakendecilik, Değişim, Uluslararasılaşma ve Pazarlama altında oluşturulan programlar, alanında uzman kişiler ile verilen danışmanlık çözümleri, kurumsal akademiler kurmak ve yönetmek üzerine uzmanlaşmış ekibi , bütünsel program yönetimi anlayışı ile EDU, öğrenme ortaklığı kurduğu kurumlara, gelişim yolculuğunda fark yaratmayı vaat ediyor.

#EDUyanında

Gelişim bir yolculuk.
EDU, gelişim yolculuğunda yanında!