YALIN 6 SIGMA YEŞİL KUŞAK

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı, katılımcılara DMAIC sürekli iyileştirme metodolojisini kullanarak iş problemlerini çözme ve temel Yalın 6 Sigma araçlarını kullanma konusunda beceri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Programda:

  • Sürekli iyileştirme bakış açısını kazandırmak
  • Metodolojik ve sistematik olarak iş problemleri çözme becerisi kazandırmak
  • Yüzeyde analiz değil, derinde analiz için istatistiksel metotları kullanmayı öğretmek
  • Yalın 6 Sigma araç setini iş platformunda sonuç yaratmak üzere kullanmayı öğretmek amaçlanmaktadır.

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı IACET uluslararası standartlarına uygun bir eğitim programıdır. Katılımcılar Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı sonunda uluslararası geçerliliği olan akredite yeşil kuşak sertifikasının sahibi olacaklar. Programda Minitab istatistik programı kullanılarak derin istatistiksel analizler yapılacak. Katılımcılar aynı zamanda iş hayatından getirecekleri vakalar üzerinde çalışma fırsatı elde edecekler. Program süresince, eğitime ara verilen haftalarda katılımcılar eğitime getirdikleri iş vakası üzerinde çalışıp ve öğrenilenleri uygulama olanağına sahip olacaktır.

 

Çevrim içi Eğitim

Sınıf Eğitimi

Simülasyon ve Oyun ile Deneyimleme

Gerçek Proje Vakası Üzerinde Uygulama

Programda izlenecek konu başlıkları için tıklayınız: Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

 

Yeşil Kuşak Sertifikasyonu için katılımcıların aşağıdaki şartları yerine getirmeleri beklenir:

  1. 10 günlük sınıf eğitiminin tamamına katılım,
  2. 15 saat 40 dakikalık e-Eğitim ve e-Eğitim içindeki mini sınavların tamamlanması
  3. Eğitim sonunda yapılacak olan sertifikasyon sınavında asgari %80 başarı,
  4. En az bir adet Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak projesinde proje boyunca aktif olarak yer alma,
  5. Proje sonunda Süreç Sahibi ve Usta Siyah Kuşak tarafından kabul onayı
 
Kimler Katılabilir?

Programa katılacak kişilerin minimum 3 senelik iş tecrübesine sahip olması beklenir. Yabancı dil gereksinimi gerekli değildir; ancak minimum düzeyde İngilizce kelimelere aşina olunması tavsiye edilir. Minitab istatistik programı İngilizcedir.

06 ŞUBAT 2019 | Tam Gün


Katılımcı başına 12.500 TL + %18 KDV'dir.