AKBANK AİLE ŞİRKETLERİ AKADEMİSİ

AKBANK Aile Şirketleri Akademisi, Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan aile şirketlerinin rekabet gücünü artırma ve sağlıklı büyümelerini sağlama, yönetim anlayışlarına farklı bir vizyon kazandırarak sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.
 
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan programa Deloitte ve DL Hukuk Bürosu da katkıda bulunuyor. Toplam 9 gün sürecek 3 ayrı modülden oluşan programın ilk modülü 24 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında Stratejik Yönetimden iş geliştirme ve inovasyona, kurumsallaşmadan finansa, şirketlerde iyi yönetim uygulamalarından hukuki konulara ve insan kaynağı yönetimine kadar pek çok konuda aile şirketi temsilcilerinin ihtiyaç duyacağı başlıklar ele alınacak. Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle teori ile pratiği birleştiren bilgiler içerecek olan eğitimlerin ve grup çalışmalarının yanında, alanlarında uzman konuk konuşmacılarla söyleşiler ve saha ziyaretleri de yer alıyor. 
 
Eğitimler, konusunda uzman ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yapmış danışmanlar tarafından verilecek olup yine alanında uzman konuk konuşmacılarla yürütülecek.
 
PROGRAM AKIŞI ve İÇERİĞİ

Aile Şirketlerinde Büyüme ve Kurumsallaşma | Rana Çakır - 24 Eylül 2019
Eğitimin temel amacı orta ölçekli aile işletmelerinin daha sağlıklı yönetilebilmeleri için girişimcilerinin farkındalıklarını artırma, mevcut durumlarındaki gelişme alanlarını farketmelerini sağlayarak programa ilgi ve katılımlarını desteklemektir.

Sürdürülebilir Büyüme için Stratejik Yönetim | Dr. Yusuf Soner - 25 Eylül 2019
Şirket sahiplerinin işletmelerinin başarısını artırmasını, sürdürülebilir büyümenin ve kurumsallaşmanın temelini oluşturabilmesi için stratejik yönetim konusunda bilgilenmeleri, uygulamalar ile bu bilgileri pekiştirmeleri ve kurumlarına özgü stratejik alternatifleri nasıl belirleyip analiz edebileceklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

İş Planı Geliştirme ve Uygulama | Rana Çakır - 26 Eylül 2019
Modül sonunda stratejilerin gerçekleştirilmesi için nasıl bir yol izleneceğinin ve nasıl bir iş planı yapılabileceğinin öğrenilmesini ve kurumsallaşma noktasında iş planlarının öneminin anlaşılmasını ve bu planların hayata geçirilmesindeki kritik faktörlerin fark edilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Hukuki Boyut | DL HUKUK - 22 Ekim 2019
Eğitimde, aile şirketlerinde kurumsallaşma yolunda özellikle dikkat edilmesi gereken hukuki konuların örnekler ve vakalar ile öğrenilmesi hedeflenmektedir. Hukukî düzenlemeler hakkında genel bir farkındalık yaratmak, hukukî düzenlemelerin karar alma süreçlerindeki etkisini ortaya koymak ve aile şirketlerinde kurumsallaşma planlarında hangi açılardan katkı sağlayabileceğine işaret etmek noktalarında yol gösterici olacaktır.

Kurumsallaşma Yolunda İnsan Kaynağı Yönetimi Önemi | Asena Yalınız - 23 Ekim 2019
Kurumsallaşmanın en önemli destek süreçlerinden olan İnsan Kaynağı Yönetiminin fonksiyonlarının anlaşılmasını sağlaması ve gerekliliğinin önemi aktarılacaktır.

Şirketlerde İyi Yönetim | Deloitte - 24 Ekim 2019
Eğitimde aile şirketleri için adım adım kurumsal yönetim ilkelerinin önemini fark etmelerini sağlamak ve iyi bir yönetim için gerekli olan, aile anayasası, organizasyon yapıları, iç kontrol ve denetim konularında katılımcıları bilgilendirmek hedeflenmektedir.

Finansal Yönetim | Faik Başar - 27-28 Kasım 2019
Eğitimin amacı finansal işlemlerin yansıtıldığı finansal tabloların ne olduğu ve nasıl kullanıldığını paylaşmak, tabloların içindeki bilgilerin yorumlanmasını sağlamak ve analizini yapmaktır.

Fabrika Ziyaretleri - 29 Kasım 2019


Eğitim Bedeli: 1.900 TL (KDV Dahil)
*Akbank Aile Şirketleri Akademisi kayıt ücretini sadece kredi kartına tek çekim yaparak ödeme imkanı vardır.
*Akbank Aile Şirketleri Akademisi programı kayıt ücretinin iadesi yoktur. 
 
Eğitim Yeri: Programın ilk günü Sabancı Center'da, diğer modüller Sabancı Üniversitesi, Tuzla Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir.
 
 
Soru ve Talepler için: 0216 483 97 31 | busraozbal@sabanciuniv.edu
 
 
*İlginiz için teşekkür ederiz! Kontenjanımız dolmuştur, sonraki eğitimlerde görüşmek dileğiyle.