ASENA YALINIZ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1990 yılında mezun olarak profesyonel hayatına aynı yıl ESDA A.Ş.'de Araştırma Asistanı ünvanı ile başladı. 1993 yılında İnsan Kaynakları Asistanı olarak başladığı Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.'de 1994-1998 yıllarında İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yaptı. 1998-2000 yıllarında Continent Alışveriş Merkezleri A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptı. 2000-2001 yılları arasında ise Continent ve CarrefourSA’nin birleşme sürecinde İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı.

2002-2013 yılları arasında TeknoSA'da İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. Ağustos 2013’te Sabancı Holding iştiraklerinden olan CarrefourSA’da gerçekleşen hisse devri ve yönetim hakkının Sabancı Holding’e devri nedeniyle şirketin İnsan Kaynakları süreçlerini yeni stratejiler doğrultusunda gözden geçirmek üzere CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve CarrefourSA İnsan Kaynakları Direktörü görevine atandı. 2015-2016’da ise 1 yıl süre ile eşzamanlı olarak CarrefourSA ve TeknoSA İK Direktörü görevlerini üstlendi.

Gestalt (5 gün) ve Adler (15 gün) Koçluk Ekollerinin eğitimlerini tamamladı. Pozitif Değişim ve Liderlik ve RSI @Work (Relations Systems Intelligence) eğitim programlarının Eğiticinin Eğitimi’ni aldı.

PERYÖN Etik Kurul ve LEAD Network Denetim Kurulu üyesidir.

2016 Eylül ayı itibarı ile EDU bünyesine Gelişim Ortağı olarak katıldı.