DEĞİŞİM VE KÜLTÜR YÖNETİMİ

Değişim, tüm örgütler için önemini ve güncelliğini her zaman korur. Değişen koşullara uyum sağlayabilmek, rekabetin içinde güçlü kalabilmek ve stratejik hedeflere ulaşabilmek için tüm organizasyonun örgütsel değişimi benimseyebilmesi şarttır. Kurumlar değişir, rekabet koşulları, müşteriler değişir ve bu dinamik ortam içinde kurumların kendilerine yönelik bir yenilenme, iç dinamiklerini daha iyi anlayarak somut adımlar atabilme ihtiyacı belirir. 
 
Hangi durumlarda gerekir?
 
• Yeni vizyon ve stratejilerin oluşturulmasında
• Hızlı büyüme dönemlerinde
• Duraklama dönemlerinde
• Kurum performansında tutarsızlıklar oluştuğunda
• Yeniden yapılanmalarda
• Kadro yapılandırmalarında (downsizing/rightsizing)
• Birleşme ve satın almalarda
• Özelleştirmelerde
 
Sabancı Üniverstesi, EDU olarak;
 
• Vizyon, hedef ve stratejilerinizi destekleyecek kurum kültürünü ve buna bağlı yaklaşım ve davranış biçimlerini somutlaştırmak 
• Ortak kurum kültürünün yönetici ve çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik mekanizma ve yöntemleri belirlemek ve işletmek
• Kurum içinde eğitimlerin ve diğer gelişim çalışmalarının yönetici ve çalışanlar tarafından doğru konumlandırılacağı ortak anlamı olan ve pozitif bir zemin oluşturmak 
• Kurum içinde karşılıklı güvene ve işbirliğine dayanan bir çalışma ortamı oluşturmak 
• Üst yönetimin kendi içinde ve orta kademe yöneticilerle aralarında iletişim ve yönetim tarzı tutarlılığı yaratmak 
• Bu yolla kurum içinde hedeflere giden yolda enerjinin boşa harcanmaması ve enerjinin ortak yönde ortaya konarak performansa odaklanmasına katkıda bulunmak
amacıyla bu gün Finans, Telekom, Enerji, İnşaat, Üretim ve İlaç sektörlerinde hem beyaz hem de mavi yakalılarla gerçekleştirdiğimiz Değişim ve Kültürel Gelişim danışmanlığı ile;
 
• Kurumunuzun hedef ve stratejilerini destekleyen kurum kültürünü tanımlıyoruz. 
• Bu kültürü değerler ve prensipler olarak netleştiriyor, davranış setleri halinde somutlaştırıyoruz. 
• Bu tanımlamaları yöneticilerin ve çalışanların katılımı ile yaparak sahiplenmeyi güçlendiriyoruz. 
• Tanımlanan kültür ile mevcut kültür arasındaki farkların kapatılması ve ideal yaklaşım ve davranış biçimlerinin benimsenmesine yönelik somut kısa/orta/uzun vadeli aksiyon planları yapıyoruz. 
• Aksiyon planlarını uygulamakta daima yanınızda bulunuyoruz.
 
Eğer siz de Değişim ve Kültür Yönetimi konusunda desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız EDU ile işbirliği için lütfen tıklayın…