KAMUYA ÖZEL PROGRAMLAR

Günümüz iş dünyasında farklı sektörlerin gelişim programları konusunda farklı ihtiyaçları var.  Çoğunluğu şablon olan pek çok eğitim, farklı sektörlerdeki kurumlar için bazen sadece zaman, para ve emek kaybı olabilir. 
 
İş dünyasının güncel dinamiklerine hakim ekibi ile Sabancı Üniversitesi EDU, farklı sektörlere,  en güncel yaklaşımlar ile hazırlanmış, sektörün kendi iç dinamiklerine uyumlu programlar tasarlamaktadır. 
 
Tematik ve sektörel programlar,  o sektöre ait gelişim ve örneklemeler üzerinden tasarlanır ve katılımcılara kendilerini güncellemeleri, yeniden yapılandırmaları ve iş sonuçlarına katkı sağlayacak bilgi ve donanımı edinebilmeleri için zengin araçlar sunar.