SATIŞ VE PERAKENDE PROGRAMLARI

Programın misyonu, perakendeciliğin ihtiyaç duyduğu alt yapı desteğini sağlamak ve gerekli insan gücü geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak; perakende sektöründeki işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek Türkiye’deki perakende sektörünün gelişimine katkı sağlamaktır
 
EDU Perakendecilik Programı hem akademisyenleri hem de iş dünyasından yöneticileri bir araya getirerek, ve aynı zamanda üniversitenin tüm fakülte ve birimlerinden kaynak sağlayarak sektörü geliştirmeye/ bilgilendirmeye yönelik eğitim programları hazırlar. EDU Perakendecilik Programı, perakende işletme yönetimi konularında uzmanlaşmış stratejik ortaklıklar ağı içinden çalışır. 
 
Dünya  Klasında  Satış  Performansı  ve  Standartlarının  şirketlerde uygulanabilmesi  için  EDU  Perakendecilik Programı tarafından yapılan çalışmalar:
 
1. Danışmanlık Hizmetleri:
 
a. Perakende Satış Performans Yönetimi Sistemi
i. Şirkete özel satış performans ölçüm sistemlerini geliştirmek ve uygulama sistematiğini kurmak, 
ii. Satış performans kriterlerini belirlemek, 
iii. Satış istatistikleri ile koçluk sistemini oluşturmak
iv. Denetimlerde bulunarak sistemin şirket kültürünün bir parçası olması yönünde destek sağlamak,
v. Uygulamaların şirkette devamlılığının sağlanabilmesi için sürekli izlemek, geri bildirimlerde bulunmak, sistemin bakım ve revizyonuna yönelik destek vermek
 
b. Durum analizi 
c. Stratejik perakende mağaza tasarımı 
d. Görsel düzenleme 
e. Sistem ve süreçler
f. Çalışanların gelişimini sağlamak için gerekli olan eğitimleri planlamak, hazırlamak ve vermek
 
2. Eğitim Hizmetleri
 
a. Satış kadrosu 
i. Satış yöneticileri 
ii. Bölge yöneticileri 
iii. Mağaza yöneticileri 
iv.  Satış danışmanları 
 
b. Bayiler
i. Bayi sahipleri
ii. Bayi yöneticileri
iii. Bayi çalışanları 
 
c. Merkez ofis çalışanları