ULUSLARARASI PROGRAMLAR

 

BUSINESS BEYOND BORDERS

EDU’nun tasarladığı ve iş dünyasında yıldızı gittikçe parlayan programlarının başında gelen Business Beyond Borders  ise bu güne dek dünyada örneğine rastlanmayan, çok farklı bir program. Business Beyond Borders gelişim programları, Türk şirketlerinin uluslararası pazarlarda iş hedeflerine ulaşmakta, yeni gelişen küresel rekabet şartlarında karşılaşılan tehditleri büyüme fırsatlarına çevirmekte ve büyüme ivmesini sürdürülebilir kılmakta destek olmak üzere özel olarak tasarlanmış programlar bütününe işaret ediyor.

Dünya ekonomisi bir dönüşüm içindeyken, kendi bölgesinin yükselen yıldızı olan Türkiye ve Türk şirketlerinin geleceğini de uluslararasılaşma başarıları belirleyecek.  Bu gerçekten yola çıkarak EDU, Türkiye’nin önde gelen şirket, yönetici ve sahasında uzman kişilerle yaptığı uluslararasılaşma ihtiyaç analizi ve araştırmalar sonucunda şirketlerin küresel arenada çok farklı ihtiyaçlarına yönelik birden fazla program tasarlamış ve iş dünyasına sunmaya başlamıştır. 

Sabancı Üniversitesi EDU’nun Business Beyond Borders Programları Türk şirketlerini uluslararasılaşma hedeflerine götürecek, uluslararası pazar gerçeklerine ve yönetici gelişim ihtiyaçlarına uyumlu, sürekli gelişen dinamik eğitimlerden ve uygulamalardan oluşuyor.

 

STUDY TOUR PROGRAMLARI

Günümüz global iş ortamında Türkiye, pek çok bakımdan bir kavşak özelliği taşır ve sosyal ve kültürel dinamikler, ekonomik denge ve global istiktrar üzerinden geçen pek çok çözüm ve fırsat bu gün uluslararası ortamlara Türkiye üzerinden sunulmaktadır. 

Sabancı Üniversitesi EDU, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden gelen pek çok Executive MBA seviyesindeki katılımcıya ve işadamlarına, Türk iş dünyası dinamiklerini yakından tanıtacak programlar hazırlar.  Program boyunca katılımcılar, Türk siyasi ve ekonomik dinamikleri, kültürel zenginlik ve sosyal dinamikleri yakından tanıyacak seminerlere katılırlar ve Türkiye’nin önde gelen kurumlarına ziyaretlerde bulunarak başarılı yöneticiler ile bir araya gelirler. 

2005 yılından beri International study tours programlarını pek çok farklı kurum ve üniversiteye aralıksız sunmakta olan EDU, bu konuda da Türkiye’deki uluslar arası programların gelişimine öncülük etmektedir.

 

Türkçe