SABİHA DULAY

Sabiha Dulay, Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi Eğitim Yönetimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin tematik, metodolojik ve istatistiksel analizleri, doktora tezi öğretmenlerin kullandığı sınıf yönetimi uygulamaları bağlamında öğretmen tipolojilerinin oluşturulması üzerinedir. Liderlik, örgütsel bağılılık, örgüt iklimi ve öğretmen tipolojileri üzerine yazılmış kitap ve kitap bölümleri, doktora öğrencilerinin tez süreci deneyimleri, iletişim süreçlerinde sosyal aktörler olarak okul müdürleri, eğitim politikaları ve yönetim süreçlerine ilişkin çalışmaları mevcuttur.