H. Sait Ölmez 2001 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak Veri Analitiği ve Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programlarının direktörlüğü ile Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi eş direktörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Kurucusu olduğu yazılım şirketinde 2009 yılından itibaren genel müdür olarak görevine devam eden Ölmez, Sabancı Üniversite’sine katılmadan önce 5 yıl boyunca eş kurucusu olduğu bir teknoloji şirketinde yönetici ortak olarak görev yapmış, 1994-1996 yılları arasında Bilkent Üniversite’sinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

1991-1994 yılları arasında MIT’de araştırmacı olarak çeşitli projelerde görev almıştır. Dr. Ölmez 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden lisans derecesini, 1985 yılında Michigan Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini, 1991 yılında da MIT’den doktora derecelerini almıştır.