Zeynep Gülru Göker, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir. Doktora derecesini siyaset bilimi alanında, City University of New York Graduate Center’dan almıştır. Siyaset ve toplumsal cinsiyet, müzakereci ve katılımcı demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve bakım etiği alanlarında araştırmalar yapan ve dersler veren Zeynep Gülru Göker’in uluslararası ve ulusal akademik dergilerde bu konularda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen birçok araştırma projesinde yürütücü, eş-yürütücü ve araştırmacı olarak yer almaktadır. Göker, kurum içinde ve dışında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kurumsal dönüşüme yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapmaktadır.