YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS SERTİFİKA PROGRAMI

Yöneticiler için Finans Sertifika Programı
 
Şirketlerin faaliyetlerinin sonucu finansal tablolarda görülebilmektedir. Şirketin başarılı olduğu alanlar ve geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu noktalar, ilgili rasyonların yorumlanmasıyla netlik kazanır. Dolayısıyla tüm yöneticiler, iş ortakları ile iş sahipleri finansal tabloları anlamak, analiz etmek ve sonuçlarını yorumlayarak gelecek ile ilgili kararlar almak durumundadırlar.  
 
Yöneticiler İçin Finans Sertifika Programı’nda, finansçı olmayan yöneticilerin, iş ortakları ve iş sahiplerinin bir finansçı kadar bilgi sahibi olabilmeleri ve bütünsel bir finansal bakış açısı kazanmalarını sağlamak ile bir işletmenin tüm faaliyetleri süresince karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini ön görebilmeleri hedeflemektedir.
 
Programda, finansal tabloların analiz tekniklerine ve uzun vadeli yatırım kararlarının verimliliğini ölçme tekniklerine de ışık tutulacaktır. Toplamda 6 modülden oluşan programda, finansal yetkinliklerini geliştirecek birbirinden farklı başlıklarda eğitimler yer almaktadır. 
 
Program İçeriği
 
1. Modül | Finans Matematiği  
 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
 • Paranın zaman değeri
 • Faiz kavramı ve faiz oranını belirleyen faktörler
 • Faiz oranlarının vade yapısı
 • Faiz çeşitleri
 • Faiz oranı dönüşümleri
 • Paranın bu günkü değeri
 • Paranın gelecekteki değeri
 
2. Modül | Temel Kurumsal Finans
 • Muhasebe ile ilgili genel bilgiler ve mali tablolar
 • Mali Tabloların tanımları, amaçları ve işlevleri
 
3. Modül | Finansal Tabloların Analizi
 • Mali Tablolar, Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Mali Analizin Tanımı, Makro ve Mikro Ortam Analizleri ve Analiz Teknikleri
 
4. Modül | Nakit Yönetimi ve Nakit Akım Tablosu
 • Tahakkuk Esası ve Nakit Esası
 • İşletme Sermayesi
 • Nakit Yönetimi Temel Unsurları
 • Nakit Kaynağı Olarak Borçlanma
 • Nakit Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması
 
5. Modül | Yatırım Projelerinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi
 • Kaynak Maliyeti
 • Firma kaldıracının öz kaynak maliyetine ve borçlanma maliyetine etkisi
 • Marjinal sermaye maliyeti
 • Firma bazında sermaye maliyetinin tespiti, ortalama ve marjinal sermaye maliyetlerinin kullanım alanları
 • Yatırım projeleri
 • Yatırımların verimliliğinin değerlendirilmesi
 • Belirsizlik ortamında karar verme
 
6. Modül | Temel Risk
 • Risk Yönetimi, Genel Bilgiler
 • Sistematik Risk ve Sistematik Olmayan Risk Kavramları
 • Risk çeşitleri, ölçümü ve korunma yöntemleri
 • Risk Ölçüm Yöntemi Olarak Riske Maruz Değer Kavramı
 • Risk Yönetimi İlkeleri

*Program canlı sanal sınıflarda gerçekleştirilecektir.

 
Kimler katılabilir?
Kendini finans alanında geliştirmek isteyen finans dışı yöneticiler, iş sahipleri ve ortakları ile iş kurmayı düşünen girişimciler.
 
Programı Süresi: 8 Tam Gün
 
Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2020
 
 
 
 

08 August 2020 | 09:30 - 15:30

14 August 2020 - 15 August 2020 | 09:30 - 15:30

21 August 2020 - 22 August 2020 | 09:30 - 15:30

28 August 2020 | 09:30 - 15:30

04 September 2020 - 05 September 2020 | 09:30 - 15:30

SANAL SINIF

Program Ücreti: İlan Edilecektir.
 
 • Program bedeli havale/EFT ile veya Akbank Axess/ Yapı Kredi kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir. 
 • Katılımcılar, program ödemesini tamamlamadan kesin kayıt yaptırmış sayılmazlar.
 • Faturanız, eğitim gerçekleştikten sonra düzenlenmektedir.
 • EDU, yürütmeyi planladığı programların iptal/erteleme/değişiklik hakkını katılımcılara program başlangıç tarihinden 1 hafta (7 gün) öncesinde bildirimde bulunmak koşulu ile saklı tutar.
 • Program başlama tarihinden  1 hafta (7 gün) öncesine kadar EDU’ya yapılan yazılı iptal başvurusu halinde katılım bedeli iade edilir.
 • Eğitim başlangıç tarihine 1 haftadan (7 gün) daha az kaldığı durumda yapılan iptal başvurularında ücret iadesi yapılmaz.