Eğitimde Ustalaşmak

29 Mar 2022
Son Başvuru: 21 Mar
2 Tam Gün + birebir koçluk
Sınıf İçi

Eğitim Hakkında

''En başarılı eğitimciler, öğrenenlere ne göreceklerini değil, nereye bakacaklarını gösterenlerdir.''

Eğitimde Ustalaşmak eğitimi, yetişkin eğitmenliğini meslek olarak benimseyen, benimsemek isteyen ve eğitmenlik mükemmelliğinde sunum yapmak isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Eğitimde ustalaşmak eğitimi, katılımcıların hayatında iz bırakan ve öğrenmeyi öğreten eğitimci yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimde Ustalaşmak eğitimi, katılımcıların ihtiyaçları olan tüm bilgiyi, donanımı ve tutumu kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda Eğitimde Ustalaşmak eğitimi, yetişkin eğitiminin temel ilkeleri, çağdaş öğrenme yaklaşımlarını kavrama, etkin bir eğitim programının içeriğini ve kullanacakları görsel, işitsel malzemeleri tasarlama, duygu yönetimi ve iletişim tekniklerinden yararlanarak zor katılımcıları yönetebilme konularında rehber niteliğindedir. Eğitimde Ustalaşmak eğitimi, katılımcının hayatında iz bırakacak bir yaklaşımla üç ana soruya odaklanacak;

-Bilgiye ulaşmada sahip olduğumuz sonsuz olanaklar eğitim verme şeklimizi nasıl değiştirecek?

-Geleneksel eğitim yaklaşımı ile hayatlarımızın odağına yerleşmiş olan teknoloji en etkili şekilde nasıl entegre edilecek?

-Bilgiyi alma ve özümseme sürecinde farklı kuşaklar hangi öğrenme yaklaşımı sergileyecek?

Amaç, beynin öğrenme ile ilgili işleyiş sistemleri ve grup dinamikleri temel alınarak, sınıf ortamı ve çevrimiçi eğitimlerde fark yaratmaktır.

Eğitimde Ustalaşmak eğitimi, yeniden öğrenme, videolar, grup çalışmaları, vaka değerlendirmeleri, örnek sunumlar, sosyal öğrenmeyi kolaylaştıracak teknolojiler, pekiştiriciler ve geribildirim verme yöntemlerini kullanan uygulama ağırlıklı bir yapıda yürütülecektir. Eğitiminin net çıktısı ise bir eğitimin planlama sürecinde kalite ve etkinliği arttırmaya yardımcı olacak Eğitim Planlama Kanvas Modelinin format olarak katılımcılarla paylaşılmasıdır.

Eğitim İçeriği:

1.gün

 • Eğitim planlama sürecinde üç kritik alan ( Uygulama: Vaka analizi – Dinleyici grubun ortak ihtiyaçlarını anlamak)
 • Yetişkin öğrenme ilkeleri  ( Uygulama: Yönerge doğrultusunda ikişer dakikalık sunum ve geri bildirim)
 • Malzeme, eğitim ortamı ve duygusal hazırlık  ( Uygulama: Eğitim hedefi ile hizalı fiziksel eğitim seti hazırlama)
 • Farklı 7 öğrenme modelini tanımak  ( Uygulama: Video analiz – Görsel, işitsel, kinestetik eğitim araçlarının ortak kullanımı)
 • Eğitim akışında örüntülü mesaj seti oluşturma  ( Uygulama: Eğitim hedefine paralel dönüştürücülerin tasarımı ve sunumu grup çalışması)
 • Modül: İçerik aktarımında hikayeleştirme ve oyunlaştırma  ( Uygulama: 5.Oturumda tasarımı yapılmış olan eğitim örneğinin dinleyici kitleye hikayeleme yöntemi ile aktarılması – video çekim – geri bildirim

2.gün

 • Bir iletişim aracı olarak insan bedeni (Uygulama: Katılımcılara verilecek vakadaki mesaj setine uyumlu beden dili kullanımı ve geri bildirim)
 • Usta eğitmenin söz ve konuşma sanatı( Uygulama: Eğitim hedefi ile hizalı üçer dakikalık sunum hazırlama video çekimi ve geri bildirim)
 • Eğitim hazırlamada araçlar  (Uygulama: Katılımcıların tek bir görsel ve bir grafikten oluşan ikili set üzerinden dörder dakikalık örüntülü sunum hazırlaması, paylaşması ve geri bildirim)
 • İnteraktif eğitim ortamı yaratma ve katılımcı etkileşimi
 • Tüm bireysel sunumların genel değerlendirilmesi, katılımcılara özel kişiselleştirilmiş gelişim haritası sunulması – Kanvas Modeli

Eğitimin sonunda tüm katılımcılar ödev olarak bir sunum hazırlayacaklar ve birebir görüşmelerde sunum yapacaklar. Katılımcılar eğitim süresince birebir geri bildirim alarak

Eğitimde katılımcılar ile 50 dklık birebir  koçluk çalışması gerçekleştirilecek.  

Kimler Katılmalı?

Değişimlere ayak uydurmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık eğitimciler. Profesyonel hayatlarına eğitmen olarak devam etmek, görev yaptığı kurumda hizmet içi eğitmen olmak, topluluk önünde konuşma, insanları etkileme, ikna etme hedefi olan, kurumlarında insan kaynakları, eğitim ve gelişim bölümlerinde çalışan, ekiplerine eğitim verirken içerik oluşturma ve sunum açısından mükemmelliği arayan profesyoneller.

28 Mart 2022 | 09:30 - 16:30
29 Mart 2022 | 09:30 - 16:30
Program Ücreti: 22.000,00 TL + KDV
 • KDV oranı %20'dir.
 • Program bedeli havale/EFT ile veya Akbank Axess, Yapı Kredi, Garanti Bankası, İş Bankası kredi kartlarına 3 taksitle ödenebilmektedir.
 • Katılımcılar, program ödemesini tamamlamadan kesin kayıt yaptırmış sayılmazlar.
 • Faturanız, eğitim gerçekleştikten sonra düzenlenmektedir.
 • EDU, yürütmeyi planladığı programların iptal/erteleme/değişiklik hakkını katılımcılara program başlangıç tarihinden 5 iş günü öncesinde bildirimde bulunmak koşulu ile saklı tutar.
 • Program başlama tarihinden 5 iş günü öncesine kadar EDU’ya yapılan yazılı iptal başvurusu halinde katılım bedeli iade edilir.
 • Eğitim başlangıç tarihine 5 iş günü daha az kaldığı durumda yapılan iptal başvurularında ücret iadesi yapılmaz.
 • Sertifika programları haricinde tüm eğitimlere tam katılım zorunludur. Sertifika programlarının sertifikasyon koşulları kendi web sayfalarında belirtilmiştir.
Altunizade Kampüsü
Sınıf İçi
Kayıt için Tıklayın!