FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi
 
Her şirketin yönetim süreci içerisinde alınan kararların hepsi finansal sonuçlara da yansır. Finansal uygulamalar ile direkt olarak bağlantısı olmayan yöneticilerin de aldıkları kararların, yaptıkları uygulamaların mutlaka finansal sonuçları vardır. Bu bağlamda, her yöneticinin aldığı kararın şirketin mali tablolarını nasıl etkileyeceğini önceden bilmesi çok önemlidir. Bu nedenle yönetim kademesi içinde yer alan herkesin finans ile ilgili temel bilgi sahibi olması çok gereklidir.
 
Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi ile katılımcıların finansal işlemlerin yansıtıldığı tabloları nasıl yorumlayacağı, analizi ve uygulamaları ele alınacak; direk finans yönetimi ile ilgili olmasa da her yöneticinin finansal okur yazarlığının geliştirilmesi ve şirketin sonuçlarına yansıyacak kendi alan kararları içindeki hareketlerinin mali tablolar içindeki yerinin bütünsel olarak gözlemlenebilmesi amaçlanmaktadır. Gerçek hayattan örneklerle aktarılan teorik bilgiler vaka çalışmaları ile aktarılacak olan bilgiler ışığında her yöneticinin finansal yetkinliklerini geliştirmesi hedeflenen finans eğitimi 3 tam günden oluşmaktadır.
 
Eğitim İçeriği:
 
a. Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler ve Mali Tablolar:
 • Muhasebenin işlevi ve yapısı
 • Dönemsellik ilkesi ve Tahakkuk kavram
 • Gelir ve giderlerin tanınması (income & expense recognition)
 • Ertelenmiş gelir
 • Tahakkuk etmiş gelir ve giderler
 • Peşin ödenmiş gider
 • İhtiyatlılık ilkesi ve karşılık kavramı
 • Faaliyet harcamaları ve yatırım harcamaları (Opex vs Capex)
 • Karşılık ayrılması ve önemi
 
b. Mali Tabloların Tanımları, Amaçları ve İşlevleri
 • Bilanço, teknik yapısı, İşletme Sermayesi
 • Gelir Tablosu, Sabit ve Değişken Maliyet/Giderler
 
c. Nakit Akım Tablosu
 
d. Finansal Analiz  (Özet)
 • Matematiksel olmayan modeller
 • SWOT Analizi
 • Matematiksel modeller
 • Oran Analizi (Özet)
 • Likidite analizi
 • Finansal Yapı oranları
 • Aktivite oranları
 • Karlılık oranları
   
e. Temel Performans Göstergeleri (KPI’s)
 • EBITDA, ROI, ROE vs.

*Eğitim canlı sanal sınıflarda gerçekleştirilecektir.

 
Kimler Katılabilir?
Finans kökenli olmayıp finansal konular hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak isteyenler.
 
Eğitim Süresi: 3 Tam Gün.
 
Son Başvuru Tarihi: 10 Aralık 2020
 
 
Katılımcı Görüşleri

17 ARALIK 2020 | 09:30 - 16:00

18 ARALIK 2020 | 09:30 - 16:00

19 ARALIK 2020 | 09:30 - 16:00

SANAL SINIF

Program Bedeli: 2.500 TL + KDV (%18)

 • Program bedeli havale/EFT ile veya Akbank Axess/ Yapı Kredi kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir. 
 • Katılımcılar, program ödemesini tamamlamadan kesin kayıt yaptırmış sayılmazlar.
 • Faturanız, eğitim gerçekleştikten sonra düzenlenmektedir.
 • EDU, yürütmeyi planladığı programların iptal/erteleme/değişiklik hakkını katılımcılara program başlangıç tarihinden 1 hafta (7 gün) öncesinde bildirimde bulunmak koşulu ile saklı tutar.
 • Program başlama tarihinden  1 hafta (7 gün) öncesine kadar EDU’ya yapılan yazılı iptal başvurusu halinde katılım bedeli iade edilir.
 • Eğitim başlangıç tarihine 1 haftadan (7 gün) daha az kaldığı durumda yapılan iptal başvurularında ücret iadesi yapılmaz.

EĞİTİM ORTAĞI