Yöneticiler İçin Finans Sertifika Programı

09 Mayıs 2024
Son Başvuru: 02 Mayıs
56 Saat
Hibrit

​Şirketlerin faaliyetlerinin sonucu finansal tablolarda görülebilmektedir. Şirketin başarılı olduğu alanlar ve geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu noktalar, ilgili rasyonların yorumlanmasıyla netlik kazanır. Dolayısıyla tüm yöneticiler, iş ortakları ile iş sahipleri finansal tabloları anlamak, analiz etmek ve sonuçlarını yorumlayarak gelecek ile ilgili kararlar almak durumundadırlar.  

Yöneticiler İçin Finans Sertifika Programı’nda, finansçı olmayan yöneticilerin, iş ortakları ve iş sahiplerinin bir finansçı kadar bilgi sahibi olabilmeleri ve bütünsel bir finansal bakış açısı kazanmalarını sağlamak ile bir işletmenin tüm faaliyetleri süresince karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini ön görebilmeleri hedeflemektedir.

Programda, finansal tabloların analiz tekniklerine ve uzun vadeli yatırım kararlarının verimliliğini ölçme tekniklerine de ışık tutulacaktır. Toplamda 6 modülden oluşan programda, finansal yetkinliklerini geliştirecek birbirinden farklı başlıklarda eğitimler yer almaktadır. 

Program İçeriği:

1. Modül | Temel Kurumsal Finans

 • Muhasebe ile ilgili genel bilgiler ve mali tablolar
 • Mali Tabloların tanımları, amaçları ve işlevleri

2. Modül | Finansal Tabloların Analizi

 • Mali Tablolar, Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Mali Analizin Tanımı, Makro ve Mikro Ortam Analizleri ve Analiz Teknikleri

3. Modül | Nakit Yönetimi ve Nakit Akım Tablosu

 • Tahakkuk Esası ve Nakit Esası
 • İşletme Sermayesi
 • Nakit Yönetimi Temel Unsurları
 • Nakit Kaynağı Olarak Borçlanma
 • Nakit Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması

4. Modül | Yatırım Projelerinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi

 • Kaynak Maliyeti
 • Firma kaldıracının öz kaynak maliyetine ve borçlanma maliyetine etkisi
 • Marjinal sermaye maliyeti
 • Firma bazında sermaye maliyetinin tespiti, ortalama ve marjinal sermaye maliyetlerinin kullanım alanları
 • Yatırım projeleri
 • Yatırımların verimliliğinin değerlendirilmesi
 • Belirsizlik ortamında karar verme

5. Modül | Temel Risk

 • Risk Yönetimi, Genel Bilgiler
 • Sistematik Risk ve Sistematik Olmayan Risk Kavramları
 • Risk çeşitleri, ölçümü ve korunma yöntemleri
 • Risk Ölçüm Yöntemi Olarak Riske Maruz Değer Kavramı
 • Risk Yönetimi İlkeleri

Sertifikasyon Koşulları:

 • Programa toplam 8 günden 7’sine katılım zorunludur. 
 • 7 günden daha az gün eğitime devam eden katılımcılar sertifika alma haklarını kaybederler. 
 • Derse katılım, vaka çalışmalarına ve sınıf içi örnek çözümlerine katılım 20 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
 • Eğitimin son gününde verilecek sınav 80 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Katılım ve sınav sonucunda toplamda 100 üzerinden 70 puan alan katılımcılar bu programdan sertifika alarak ayrılmaya hak kazanırlar. 
 • *Eğitim sonrasında verilecek olan Katılım Belgesi ya da Başarı Sertifikası, katılımcılarla dijital ortamlarda paylaşılacaktır

Kimler katılabilir?

Kendini finans alanında geliştirmek isteyen finans dışı yöneticiler, iş sahipleri ve ortakları ile iş kurmayı düşünen girişimciler.

09 Mayıs 2024 | 09:30 - 16:30
10 Mayıs 2024 | 09:30 - 16:30
24 Mayıs 2024 | 09:30 - 16:00
31 Mayıs 2024 | 09:30 - 16:00
01 Haziran 2024 | 09:30 - 16:00
06 Haziran 2024 | 09:30 - 16:30
07 Haziran 2024 | 09:30 - 16:30
Program akışını görüntülemek için tıklayın.
Program Ücreti: 52.500,00 TL + KDV
 • KDV oranı %20'dir.
 • Program bedeli havale/EFT ile veya Akbank Axess, Yapı Kredi, Garanti Bankası, İş Bankası kredi kartlarına 3 taksitle ödenebilmektedir.
 • Katılımcılar, program ödemesini tamamlamadan kesin kayıt yaptırmış sayılmazlar.
 • Faturanız, eğitim gerçekleştikten sonra düzenlenmektedir.
 • EDU, yürütmeyi planladığı programların iptal/erteleme/değişiklik hakkını katılımcılara program başlangıç tarihinden 5 iş günü öncesinde bildirimde bulunmak koşulu ile saklı tutar.
 • Program başlama tarihinden 5 iş günü öncesine kadar EDU’ya yapılan yazılı iptal başvurusu halinde katılım bedeli iade edilir.
 • Eğitim başlangıç tarihine 5 iş günü daha az kaldığı durumda yapılan iptal başvurularında ücret iadesi yapılmaz.
 • Sertifika programları haricinde tüm eğitimlere tam katılım zorunludur. Sertifika programlarının sertifikasyon koşulları kendi web sayfalarında belirtilmiştir.
Hibrit
Kayıt için Tıklayın!