Liderlik ve Yönetim Sertifika Programı

26 Nisan 2024
Son Başvuru: 11 Nisan
93 Saat
Hibrit

Programın amacı nedir?

Profesyonellerin, kişisel, mesleki ve kurumsal gelişimi bütüncül bir yaklaşımla ele almalarını sağlayarak, strateji, liderlik, finansal becerilerini geliştirmelerine fırsat yaratırken, organizasyon genelinde kurumsal etkilerini arttırmaları, ekiplerinin potansiyellerinden yararlanan kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturma konusunda kabiliyetlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

Program katılımcıya ne kazandıracak?

Katılımcılar, mevcut sorumluluklarının ötesinde kapsamlı yönetim bilgisi edinecek olup, gelecekteki kariyer gelişimleri için sağlam bir temel oluşturacaktır. Günlük yönetimde karmaşık sorunların daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasını ve farklı departmanlarla daha etkili iletişim kurulmasını sağlayan genel bir iş perspektifi geliştirme imkanı elde edeceklerdir.

Program benzerlerinden nasıl farklılaşıyor?

Program boyunca katılımcılara, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve farklı sektörlerden iş profesyonelleri tarafından kişisel ve liderlik tecrübelerini geliştirebilecekleri 12 farklı konu başlığında eğitim verilecek olup, bu eğitimler, ana konuları destekleyici ufuk açıcı webinar oturumları ile beslenecektir.

Program, katılımcıların mevcut deneyimlerini ve program süresince edinecekleri bilgileri yansıtacakları vaka çalışmaları, rol oyunları ve simülasyon uygulaması ile zenginleştirilmiş olup, öğrenilenin davranışa dönüşmesi ve kalıcı olması için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Program kapsamında katılımcılara, üç seans bire bir koçluk sağlanacaktır.

Program ne içeriyor, katılımcı olarak ne beklemeliyim? 

Program boyunca katılımcılar, gelişim sürecini, multidisipliner bir yaklaşım ile ele alarak, yönetim politikalarını ve stratejilerini daha iyi anlayıp uygularken, kurum içindeki operasyonel mekanizmanın genel bir resmini çizebilecekler. 

Kısa bir süre içinde bireysel potansiyellerini nasıl doğru bir biçimde kullanabileceklerini, yönetim ve liderlik yeteneklerini nasıl geliştirebileceklerini deneyimleyecekler ve kişisel yönetim yeteneklerinde hızlı ve kapsamlı bir gelişim fırsatı elde edecekler.

Başta dijitalleşme olmak üzere, kurum içi girişimciliği destekleyen sistemlere ve kültüre etki eden unsurlara yönelik yenilikçi bir bakış açısı kazanma imkanı bulacaklar.

Programa kimler katılmalı?

Program, orta ve büyük ölçekli kurumlarda, minimum 10 senelik iş tecrübesi ve minimum 5 senelik yöneticilik tecrübesine sahip orta düzey yönetim kadrosu için tasarlanmış olup, daha büyük ve daha kritik roller üstlenmeye hazırlanan, yenilikten ilham alan, liderlik yeteneklerini daha da geliştirmek isteyen yöneticiler için uygundur.

Programa kabul için herhangi bir ön şart var mıdır?

Minimum 10 senelik iş tecrübesi ve minimum 5 senelik yöneticilik tecrübesine sahip olmak

 • Programa kabul edilenler eğitim başlamadan önce belli olacak ve başvuran kişilere kişisel olarak bildirilecektir.

Başvuru için özel bir prosedür bulunuyor mu?

Bu sayfada yer alan "Eğitim Dosyaları" sekmesinden, başvuru formunu indirmeniz ve doldurduktan sonra, acikegitimler@sabanciuniv.edu adresine e-posta atmanız gerekmektedir.

Detaylı bilgi için 0216 4839690 numaralı telefonla iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Dosyaları sekmesini, mobil cihazlarda sayfanın en alt kısmında, masaüstü cihazlarda sayfanın sağ tarafında bulabilirsiniz.

Programda kullanılan öğrenme yaklaşım ve araçları neler, farklı bir araç var mı?

 • Grup çalışmaları

 • Vaka ve rol oyunları

 • Capsim İş Simülasyonu

  • Capsim, katılımcıların, bilgisayar ortamında simüle edilmiş bir şirket senaryosu üzerinden bilgi ve becerilerini aktardıkları ve iş hayatının doğasındaki karmaşıklık konusunda farkındalık elde ettikleri bir simülasyon uygulamasıdır.

 • Birebir koçluk

  • Her katılımcı ile bireysel takvimler oluşturulacaktır

  • Eğitim ortağı Fatoş Aksel'dir.

 • Temel eğitim modüllerini destekleyici koçluk ve webinarlar

Oturum Başlıkları:

İş Hukuku, Davranışsal İktisat, İş Yaşamında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Liderlik

Program sonunda sertifika veriliyor mu?

Eğitim sonrası, aşağıda belirtilen kriterler kapsamında verilecek “Başarı Sertifikası” veya “Katılım Belgesi”, katılımcılarla dijital ortamlarda paylaşılacaktır.

Başarı Sertifikası Koşulları ve Yüzdesel Dağılımı

 • Programın %80’ine katılım göstermek (78 Saatlik programın 62,5 saati)  - %40

 • Programın tamamından edinilen bilgilerin ve bunların iş hayatına yansımalarına yönelik yazılacak reflection report değerlendirme puanı - %30

 • Simülasyon sunumu - %30

 • Koçluk seanslarını tamamlamak

Katılım Belgesi Koşulu

Programın %80’ine katılım göstermek (78 Saatlik programın 62,5 saati) ve koçluk seanslarını tamamlamak.

Program süresi

Program toplamda 5 modül, 11 eğitim günü, 4 webinar ve uzaktan oynanacak iş simülasyonundan oluşmaktadır. Simülasyon, kick-off ve sunum oturumlarıyla birlikte program 78 saatten oluşmaktadır.

Programda, gelişim rehberliği sürecini desteklemek üzere 3 adet bireysel koçluk görüşmesi yapılacaktır.

İÇERİK AKIŞI

Açılış: İş Dünyasında Çevik Liderlik

Dünyanın içinden geçtiği dinamik ve karmaşık süreçlerin rekabeti daha da arttırdığı bu dönemde, liderler kendilerini, geçmişe göre daha hızlı, esnek ve çevik organizayonlar yaratma konusunda çok daha fazla yetkinleştirmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

Başta dijitalleşme olmak üzere, çevresel değişim ve gelişen teknolojilere uyum yeteneğinin gelişmesi htiyacı, liderleri, iş yapış biçimlerini, müşteri yaklaşımlarını, ekip yönetimi anlayışlarını geliştirmek durumunda bırakmaktadır.

Bu oturumda, katılımcılar, liderlerin, çevikliğin vazgeçilmez bir koşulu olan hız ve esnekliğe sahip, güvene ve işbirliğine dayalı takım çalışmasını benimseyen ve değişime kolay uyum sağlamaya yatkın olmanın ötesinde bu girişimler için öncü olmaları konusunda teşvik edileceklerdir.

Oturum sonunda katılımcıların, motivasyon, öğrenme ve değişim çevikliği, insan çevikliği, zihinsel çeviklik, sonuç çevikliği ve esneklik konularında farkındalıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Modül 1: İŞ VE İNSAN YÖNETİMİ

 • Duygusal Çeviklik 

 • Çatışma yönetimi: Müzakere ve İkna

 • Webinar: İş Hukuku

Bu modülde katılımcılarımız, hayatımız, iş yapış şeklimiz, ilişkilerimiz ve tüm normlarımızın çok hızlı değiştiği ve değişmeye devam ettiği bu dönemde, daha verimli, enerjik ve odaklı bir hayat sürdürebilmek için gerekli olan öz yönetim becerilerini geliştirerek, iletişim, planlama, stres ve motivasyon yönetimi gibi konularda öz farkındalığa sahip olarak, çeşitli aktiviteler ile adaptasyon kapasitelerini geliştirme ve rezilyans becerilerinizi güçlendirme fırsatı bulacaklar.

Bunun yanı sıra, kurumsal hayatın değişen dinamiklerinin başında yer alan belirsizlik ve risk ortamında, iletişim ve müzakere becerilerini geliştirme imkanı elde edeceklerdir.

Modül 2: BÜTÜNSEL İŞLETME YÖNETİMİ

 • Bütünsel İşletme Yönetimi

 • Finansal yönetim

 • Webinar: Çok Kutuplu Dünyada Küresel İş Ortamı

Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri eğitiminde, katılımcılar iş ve yönetimin tüm fonksiyonlarına bütünsel bir bakış açısı kazanarak, alacakları iş kararlarının diğer fonksiyonlara ve özellikle finansa etkilerini yaşayarak öğrenecekler.  Eğitimde, en iyi öğrenme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi iş yönetimi simülasyonu ile katılımcılara aktarmayı hedefleyen eğitimde, katılımcılar işletme ekonomisinin temelleri, bilanço ve gelir tabloları, rekabetçi stratejiler ile bu stratejilerin nasıl oluşturulduğu konusunda beraber çalışıp birlikte kararlar alacaklar.

Modül 3: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

 • Dijital dönüşüm ve yeni teknolojiler

 • İnovasyon ve şirket içi girişimcilik

 • Webinar: İş Yaşamında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Dijitalleşmenin iş dünyasını kökten değiştirdiği zamanları, tüm süreçlerimizi teknoloji ile tekrar yorumlamak ve zenginleştirmek durumunda kaldığımız bir dönem içerisindeyiz.

Bu modülde katılımcılarımız, yeni teknolojiler konusundaki son trendleri, gelişmeleri ve yenilikleri deneyimlemenin yanı sıra, Endüstri 4.0, bilgi çağı, nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri ve mobilite kavramlarını inceleme şansına sahip olacaklar.

Bunun yanı sıra, sürekli değişen rekabet koşulları çerçevesinde yeni iş modelleri oluşturmak için yenilikçi ve yaratıcı bakış açıları kazanarak, şirketiçi girişimciliğin önemini fark edecekler ve liderler olarak, bu konuda öncü olmaları için sorumluluk almaları ve girişimcilik yönlerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilecekler.

Modül 4: DEĞİŞEN DÖNÜŞEN İŞ DÜNYASI

 • Değişim Yönetimi Büyük veri ile dönüşen iş dünyası

 • Webinar: Sürdürülebilirlik ve Liderlik 

 • Yöneticinin İK Süreçlerindeki Rolü

 • Değişim Yönetimi

 • Büyük Veri ile Dönüşen İş Dünyası

Bu modülde katılımcılarımız, değişim sürecini, bütünleyici, kapsayıcı ve analitik bir yaklaşımla ele alacak olmakla beraber, dönüşen iş dünyasında doğru kararlar alma ve stratejiler geliştirmede önemli bir konu olan “Büyük Veri” kavramı üzerinde çalışacaklar.

Bunun yanı sıra, İnsan Kaynakları yönetimini stratejik bir bakış açısıyla ele alarak, süreçte ve uygulamalarda liderliklerinin etkisini öne çıkarıcı bir etki yaratmaları konusunda teşvik edileceklerdir.

Modül 5: EKİP YÖNETİMİ

 • Çevik Takımlarla Yönetim  

 • Liderlik ve Başkalarını Geliştirmek 

Bu modülde katılımcılarımız, günümüz liderlerinin en önemli konuları olan değişimi tetiklemek, performans artışı ve performansı sürdürebilir kılmak için gerekli olan motivasyon konularını koçluk çerçevesinden ele alacaklar.   

Az kaynak ile  daha çok şey elde etmenin çok önemli olduğu günümüz koşullarında çalışanların potansiyelini ortaya çıkaracak yaklaşımlara koçluk penceresinden bakacaklar.  

Koçluk Zihniyeti kapsamında, temel koçluk yetkinliklerini incelemenin yanı sıra (empatik dinleme, güçlü sorular, aynalama ve toparlama, empati) değişim için geri-ileri bildirimleri koçvari vermek üzerine egzersiz yapacaklar.

Katılımcılarımız eğitim süresince, grup çalışmaları, vaka, rol oyunları ve pek çok uygulamayı deneyimleme şansına sahip olacaklar.

Kapanış oturumunda ise “Profesyonel Ben” başlığında katılımcılarımızın program boyunca kazandıkları deneyimler doğrultusunda, çevik yaklaşım ile geleceğe dair bir yol haritası oluşturmaları istenecektir.

Simulasyon Sunum / Kapanış

İş Simülasyonu Kick -Off

İş Sümülasyonu / Sunumlar

Kapanış Seremonisi ve Sertifika Töreni

26 Nisan 2024 | 09:30 - 12:30
03 Mayıs 2024 | 09:30 - 16:30
10 Mayıs 2024 | 09:30 - 16:30
17 Mayıs 2024 | 10:00 - 11:30
01 Haziran 2024 | 09:30 - 16:00
07 Haziran 2024 | 09:30 - 16:30
08 Haziran 2024 | 10:00 - 11:30
25 Haziran 2024 | 09:30 - 16:30
04 Temmuz 2024 | 09:30 - 16:30
05 Temmuz 2024 | 10:00 - 11:30
02 Ağustos 2024 | 09:30 - 16:30
10 Ağustos 2024 | 10:00 - 11:30
03 Eylül 2024 | 09:30 - 16:30
26 Eylül 2024 | 09:30 - 16:30
27 Eylül 2024 | 09:30 - 16:30
18 Ekim 2024 | 09:30 - 10:30
24 Ekim 2024 | 09:30 - 10:30
25 Ekim 2024 | 09:30 - 16:30
Program akışını görüntülemek için tıklayın.
Program Ücreti: 140.000,00 TL + KDV
 • KDV oranı %20'dir.
 • Program bedeli havale/EFT ile veya Akbank Axess, Yapı Kredi, Garanti Bankası, İş Bankası kredi kartlarına 3 taksitle ödenebilmektedir.
 • Katılımcılar, program ödemesini tamamlamadan kesin kayıt yaptırmış sayılmazlar.
 • Faturanız, eğitim gerçekleştikten sonra düzenlenmektedir.
 • EDU, yürütmeyi planladığı programların iptal/erteleme/değişiklik hakkını katılımcılara program başlangıç tarihinden 5 iş günü öncesinde bildirimde bulunmak koşulu ile saklı tutar.
 • Program başlama tarihinden 5 iş günü öncesine kadar EDU’ya yapılan yazılı iptal başvurusu halinde katılım bedeli iade edilir.
 • Eğitim başlangıç tarihine 5 iş günü daha az kaldığı durumda yapılan iptal başvurularında ücret iadesi yapılmaz.
 • Sertifika programları haricinde tüm eğitimlere tam katılım zorunludur. Sertifika programlarının sertifikasyon koşulları kendi web sayfalarında belirtilmiştir.
Hibrit
Program süresince ihtiyacınız olacak dosyaları indirmek için tıklayın.
Kayıt için Tıklayın!